Wijkplatform Dieren Noordoost

Contactpersonen


Het bestuur en de projectgroepen van DiNO kunt u bereiken via het centrale e-mailadres dino@dierennoordoost.nl of telefonisch, zoals dat hieronder is aangegeven.

Melding van defecte straatverlichting, losliggende stoeptegels, overhangend groen e.d. zendt u niet naar DiNO maar rechtstreeks naar de gemeente via www.rheden.nl. En in spoedgevallen telefonisch naar 026-4976911, buiten kantooruren naar 0900-8844.


Secretariaat

SECRETARIAAT VAN DiNO

Daaf van Beveren, Meidoornlaan 116
Tel: 427730
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Verkeer

WERKGROEP VERKEERSAANGELEGENHEDEN

Jos Boon, Pijnboomhof 19
Tel: 420492
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Groenbehoud

WERKGROEP GROENBEHOUD & ZWERFVUILBESTRIJDING

Guido Hartkamp, Magnolialaan 23
Tel: 420457
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Buurtpreventie

WERKGROEP BUURTPREVENTIE

Guido Hartkamp, Magnolialaan 23
Tel: 420457
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Communicatie

WERKGROEP COMMUNICATIE & ACQUISITIE

René Schoneveld, Vlierhof 62
Tel: 414436
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Energieteam

ENERGIETEAM

Jos Boon, Pijnboomhof 19
Tel: 420492
E-mail: verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl