Aan– en afmelden donateur/lid/abonnee

 

Voor aan– en afmelding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier, de minimum-bijdrage is € 5,00 per jaar, en hoger bedrag is zeer welkom

In– en uitschrijven

Wijkplatform Dieren Noord Oost

 

Vermeld a.u.b. bij uw melding:

· Naam en voorletters

· Adres en huisnummer

· Postcode en woonplaats

· Telefoonnummer

· Emailadres

· Gewenste jaarlijkse bijdrage (minimaal € 5,00)

 

U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL59ABNA0602374154 t.n.v. Wijkplatform Dieren Noord Oost, Meidoornlaan 116 te Dieren