Wijkplatform Dieren Noord Oost

Traverse Dieren

 

De werkgroep Traverse Dieren houdt zich bezig met de beoogde plannen voor de reconstructie van de N348 en gevolgen daarvan voor Dieren Noord Oost en Kanaal-weg. De werkgroep opereert niet als zelfstandige com-missie, maar participeert in het GBO-overleg, de Gezamenlijke Belangen Organisaties Dieren e.o..

 

In dit verband nemen de leden van de werkgroep deel aan de overlegvergaderingen van het GBO, het overleg met de gemeente en de provincie Gelderland, met als doel een voor Dieren (Noord Oost) zo gunstig mogelijke tracékeuze gerealiseerd te krijgen en de effecten daarvan voor Dieren Noord Oost, in het bijzonder de Harderwijkerweg, Kanaalweg, Imboslaan en Meidoorn-laan zo gunstig mogelijk te beďnvloeden.

 

In GBO-verband werken de volgende organisaties samen: Stichting Spankerenseweg, Stichting Hart in Takt, Belangenvereniging Dieren, Stichting Burgemeester Willemsestraat, Winkeliersvereniging Calluna, Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap en Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO).

 

De meest recente plannen zijn te bekijken via de website  Traverse Dieren.

Het GBO kunt u op twitter volgen via @traverse_dieren

GBO Dieren