Wijkplatform Dieren Noord Oost

Ik buurt mee ..

Ik buurt mee

 

Ik buurt mee. staat voor het samen met bewoners in kaart brengen van wat er in de komende twee jaar in hun buurt gaat gebeuren. Buurtbewoners maken met gemeente en instanties zoals VIVA, Politie en Vivare een kaart waarin alle werkzaamheden staan voor de komende twee jaar.

 

Dit kunnen werkzaamheden/activiteiten zijn op het gebied van plantsoenen en parkeerplaatsen etc. maar k op het sociale vlak zoals het jongerenwerk, het verbeteren van het buurtgevoel en meer veiligheid.

 

Ophalen ideen en suggesties

Eerst worden ideen en suggesties van bewoners opgehaald om te proberen die zo goed mogelijk mee te nemen in de projecten en werkzaamheden. Daarbij is van belang de mens achter de wens. Om in gesprek te gaan met de buurt om te kijken wat kunnen bewoners zelf en waar moet de gemeente of een andere instantie ondersteuning bieden. Het buurtplan is een coproductie van non-professionals en professionals in de buurt, zoals bewoners, politie, Vivare, ondernemers, VIVA, buurtcoaches, maar ook belangenverenigingen zijn aangesloten. Kortom, het buurtplan is van de buurt en wordt door de buurt gemaakt! Hierdoor kan samenwerking, participatie en verantwoordelijkheidsgevoel in de buurt groeien. Daarnaast verbindt het de verschillende partijen in de buurt en is het een mogelijkheid om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Het buurtplan is meer dan een plan, het is een nieuwe werkwijze op initiatief van de gemeente.

 

Ik buurt mee is eind 2013 / begin 2014 uitgevoerd in de wijk Dieren Noord Oost.

 

Ik buurt mee is op twitter te volgen via @ikbuurtmee en via de website www.ikbuurtmee.nl