Wijkplatform Dieren Noord Oost

Adverteren in de Wijkkrant

Advertentietarieven voor éénmalige plaatsing in de papieren Wijkkrant:

De Nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd in Dieren Noord Oost bij c.a. 900 huishoudens. Op die manier kunt u zeer gericht adverteren in onze wijk. Als u wilt adverteren in de eerstvolgende papieren Nieuwsbrief zend dan uw advertentie in jpg-formaat o.v.v. de gewenste grootte naar info@dierennoordoost.nl