bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is om van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (de coördinator) in het bestuur op te nemen.

BESTUUR

verzorgt de communicatie met leden, donateurs, wijkbewoners, regionale media, adverteerders, de gemeente, verwante organisaties en andere belangstellenden m.b.v. de website, de digitale nieuwsbrief en de wijkkrant

Tekstvak: WERKGROEP COMMUNICATIE EN ACQUISITIE

heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk voor kinderen, voetgangers, fietsers en auto’s, ontwikkelt plannen en overlegt met wijkbewoners, gemeente en andere organisaties.

WERKGROEP VERKEERSAANGELEGENHEDEN

Tekstvak: wil de beleving van de groenvoorzieningen in de wijk bevorderen, door het behoud en onderhoud van groen en bomen, het opruimen van zwerfvuil en het onderhouden van contact met wijkbewoners en gemeente.

WERKGROEP GROEN EN WOONOMGEVING

wil d.m.v. het project Buurtpreventie samen met wijkbewoners, wijkcontactpersonen en in samenwerking met de wijkagent werken aan een veilige leefomgeving. Burgernet is hierbij behulpzaam.

WERKGROEP BUURTPREVENTIE

Organisatie

Ons telefoonnummer:

0313-427730

Wijkplatform Dieren Noord Oost