Projectgroep Communicatie & Acquisitie

Taken en werkwijze

Communicatie

 

De werkgroep communicatie en acquisitie houdt zich bezig met de communicatie aspecten van het wijkplatform in de breedste zin van het woord, dus communiceren met de bewoners van de wijk, de gemeente, donateurs, de regionale media, adverteerders en andere belangstellenden.

Specifieke communicatie op het terrein van de werkgroepen worden door iedere werkgroep zelf uitgevoerd. Officiële correspondentie vindt uitsluitend plaats via het bestuur in de persoon van de secretaris.

DiNO is een wijkplatform voor en door bewoners van Dieren Noord Oost. Daarom is goede onderlinge communicatie van groot belang. DiNO wil in de communicatie met de bewoners van Dieren Noord Oost het volgende te bereiken:

 

Doelen

            

· Zoveel mogelijk bewoners informeren over de activiteiten van het wijkplatform.

 

· Bevorderen dat bewoners (actief) betrokken zijn bij activiteiten van het wijkplatform.

 

· Mogelijkheden scheppen dat bewoners de weg kunnen vinden naar DiNO en onderwerpen voor het wijkplatform kunnen aandragen.

 

 

Middelen

· Website

Op de website www.dierennoordoost.nl wordt  alle informatie, verslagen, activiteiten, nieuws etc. van DiNO geplaatst.

· Papieren Wijkkrant

2 tot 3 maal per jaar wordt een papieren wijkkrant uitgebracht. Deze worden huis aan huis bezorgd (ca. 950 adressen) in de gehele wijk Dieren Noord Oost.

· Digitale Nieuwsbrief

Tussentijds worden de bewoners op de hoogte gehouden via digitale nieuwsbrieven die per e-mail aan de ca. 150 donateurs/leden/wijkbewoners worden verstuurd. Deze digitale nieuwsbrieven worden ook gebruikt voor het aankondigen van speciale evenementen, voor het houden van enquêtes en het werven van donateurs. Bewoners kunnen zich kosteloos voor de digitale nieuwsbrief aanmelden.

· Media

Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van DiNO of standpunten van het wijkplatform toe te lichten, wordt er zo nodig contact gezocht worden met streekbladen of regionale kranten.

 

· Adverteerders

Bedrijven en zzp-ers worden in de gelegenheid gesteld in de papieren wijkkrant te adverteren. Op deze manier kunnen zij de bewoners van Dieren Noord Oost heel gericht benaderen.

De advertenties maken het voor DiNO  mogelijk de wijkkrant mede te financieren. Advertentietarieven zijn vermeld op de website (zie hoofdstuk “Adverteren”).

Wijkplatform Dieren Noord Oost