Werkgroep Buurtpreventie

Taken en werkwijze

Buurtpreventie

 

Een aantal bewoners heeft in 2006 het initiatief genomen om gestalte te geven aan het buurtpreventienetwerk. Buurtpreventie houdt in dat men gezamenlijk werkt aan een veiliger leefomgeving. Natuurlijk is dat ook een taak van de politie, maar niet alleen van de politie. Diverse enthousiaste buurtbewoners zijn bijeen geweest en hebben zich opgegeven om mee te werken aan buurtpreventie.

Bij alle invalswegen van de wijk staan de bekende waarschuwingsborden inzake buurtpreventie.

 

De buurtbewoners worden periodiek geïnformeerd omtrent eventuele criminaliteit in de wijk.

 

 

Buurtcoördinatoren

 

In onze wijk staan ongeveer 950 woningen in hofjes en straten. Dieren Noord Oost is verdeeld in 15 delen en voor elk gedeelte is een wijkcontactpersoon gezocht. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor als je iets vreemds opmerkt of iets over de buurtpreventie wilt weten. Je kunt iets mondeling doorgeven of schriftelijk (liefst per e-mail). De buurt-coördinatoren zorgen ervoor dat het contact tussen buurtbewoners en politie zo goed mogelijk verloopt.

 

 

Burgernet

Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij zoekacties na bijvoorbeeld een overval, diefstal van een auto of vermissing van een kind of oudere.  Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. Deze worden op hun vaste of mobiele telefoon gebeld of ontvangen een SMS van de politie wanneer er een zoekactie gaat starten. Gevraagd wordt om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of op de werkplek. Op het moment dat de gezochte persoon of het voertuig gezien wordt, belt men dat gratis door naar een speciaal nummer, dat de politie beschikbaar heeft gesteld aan de deelnemers van Burgernet. Aanmelden kan via www.burgernet.nl . Er hebben zich inmiddels al enkele duizenden mensen aangemeld.

SMS-alert

Ontvang SMS-informatie op uw mobiele telefoon i geval van rampen en calamiteiten. Meer informatie vindt u op http://www.nederlandveilig.nl/nl-alert/

Wijkplatform Dieren Noord Oost

 

Overzicht van coördinatoren en contactpersonen

 

Wijkindeling buurtpreventie

Wijkagente : Loes Ruitenbeek        e-mail: loes.ruitenbeek@politie.nl

tel.nummer: 0900-8844 of 112          

Buurtcoördinatoren

Naam

Adres+tel.nr.

Email

Wijk

Jos Boon

(6)

Pijnboomhof 19

0313 - 420492

jos.boon@kpnmail.nl

Pijnboomhof

Meidoornlaan 116 - 122

Eesje Arentshorst

(10)

Vlierhof 7

0313 - 416945

eesje.lammerink@hotmail.nl

Vlierhof

Meidoornlaan 126 - 148

Wijkcontactpersonen

Piet Loerts

(1)

Meidoornlaan 38

0313 - 416174

p.loerts@hetnet.nl

Meidoornlaan 28 - 64  en 7 - 31

Haagbeukhof / Wilgenhof

Ank Verhaaf

(2)

Esdoornhof 30
0313 - 416862

ehverhaaf@planet.nl

Esdoornhof

Meidoornlaan 66 - 80

en 33 - 57

Ria Roelofs

(3)

Sparrenhof 6
0313 - 415191

rvdlinden@upcmail.nl

Sparrenhof

vacature

(4)


 

Meidoornlaan 82 - 112

en 59 - 119

Iepenhof 1 - 15

Theo Maresch

(5)

Iepenhof 33
0313 - 422739

t.maresch@icloud.com

Iepenhof 2 - 34

en 17 - 47

Irene Haverkamp

(7)

Breukinklaan 43A
0313 - 422113

iwam.peters@kpnmail.nl

Imboslaan 45 - 57
Breukinklaan 2 - 58

en 1 - 57

Corine v.d. Bosch

(8)

Cederlaan 14
0313 - 420022

skabolja@chello.nl

Cederlaan 2 - 36 + Spar

Breukinklaan 60 - 116

en 59 - 85

De Vlashegge 101 - 113

vacature

(9)

 

 

Dennenhof + Berkenhof

Breukinklaan 87 - 97

Meidoornlaan 121 - 143

Frens Vosseberg

(11)

Olmenhof 5
0313 - 423078

f.vosseberg@chello.nl

Olmenhof

Meidoornlaan 159 - 183

Hans Fernhout

(12)

Cederlaan 7

0313 - 422410

hans.fernhout@hetnet.nl

Cederlaan 1 - 21

Larixhof

Meidoornlaan 145 - 157

vacature

(13)


 

De Vlashegge 2 - 104

en 1 - 99

Meidoornlaan 193 - 197

Ans & Jelle Talen

(14)

Hazelaarhof 30
0313 - 413446

ans.talen@kpnplanet.nl

Hazelaarhof

Essenhof

Klaas v.d.Hoeven

(15)

Taxuslaan 10
0313-422629

Kvdhoeven.60@gmail.com

Taxuslaan

Magnolialaan

Goudenregenlaan

Harderwijkerweg 4