Wijkplatform Dieren Noordoost

Nieuws


Burendag 22 september 2018

Burendag 22 september 2018

In september 2017 hebben we in onze wijk uitgebreid aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van Dieren Noordoost. Veel activiteiten zijn door de bewoners erg gewaardeerd en kenden een behoorlijk aantal deelnemers. Het slotfeest van de Spar werd gehouden op de landelijke burendag en werd door honderden wijkbewoners bezocht.

Op basis van het succes van het jaarfeest 2017 wordt gekeken welke onderdelen succesvol genoeg zijn om opnieuw te organiseren op vrijdagmiddag en -avond 21 september en de gehele zaterdag 22 september.

Gedacht wordt aan een wijk- en/of rommelmarkt, een filmvoorstelling voor de kleintjes, en een fototentoonstelling.

Er is door wijkplatform DiNO, wijkcentrum de Drieschaar, de Spar en enkele wijkbewoners een gezamenlijke commissie gevormd die de activiteiten van de burendag 2018 gaat voorbereiden en organiseren. Scholen en anderen die mee willen helpen zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de organisatie.

Maandag 26 februari kwam de commissie burendag weer bijeen in de Drieschaar om de plannen verder uit te werken en vorm te geven. Hebt u ideeën en/of wilt u meehelpen om de burendag 2018 te organiseren, dan bent u van harte welkom.


Nieuwe website DiNO

Nieuwe website DiNO

DiNO heeft een geheel vernieuwde website!
Wilt u reageren of aanvullingen doorgeven?
Mail dan naar info@dierennoordoost.nl